Hovedvæggen

Hovedvæggen består af 11 dele; 2 traverssider og 9 lodrette vægge. De lodrette vægge er fra ca. 8½ - 10½ m høje og omkring 1,6 m i bredden. Buevæggen har en klatrelængde på ca. 17½ m. På en af de høje vægge, er der lavet riss så der er mulighed for klatring i riss. Den midterste væg (af den gamle del) byder på udfordringer som overhæng, et lille og et stort. Endvidere giver væggen, pga. dens udformning, muligheder for klatring på dens sider. Dette kan kombineres med ruter fra de 2 sider (igen den gamle del).

Venstre side er en mere plan og lige-til side, dog med den undtagelse at den i toppen er forbundet til midtervæggen på en konkav måde.

Derudover er der sat bolte i, så der er mulighed for at klatre noget førstemandsklatring. Der er placeret bolte på samtlige højvægge, dog ikke på siden af det gamle udhæng, samt på højre side af den nye væg.

Da juniorafdelingen kom til i 1999 var der selvfølgelig brug for noget ekstra væg. Dette gjorde at hovedvæggen blev udvidet med 2 sidetraverser, som er godt og vel 2,5 m i højden.

Traverset til højre blev sidenhen udvidet med 2 flytbare stykker væg. Disse vægmoduler kom til i forbindelse med klubmesterskaber, da der manglede nye udfordringer.

På venstre traversvæg er der på ca. halvdelen af væggen lavet et overhæng, som går fra gulvet, og op til hvor væggen slutter. Efter udviddelsen i 2007 (se længere nede) er det ene vægmodul flyttet over på venstre traversvæg, mens det andet modul er blevet en permanent del af den nye væg. Udviddelsen i 2009 har dog gjort, at venstre bouldervæg nu ser helt anderledes ud ( mere om dette længere nede ).

I april 2007 blev Ribe Klatreklubs nye store projekt sat i gang. Projeket var en udviddelse af den eksisterende hovedvæg.

Med den nye væg er der kommet rigtig mange nye muligheder, samt en masse af ektra m² til. Udviddelsen gør at der nu er 4 nye vægge som der kan klatres på, alle sammen med forskellig udformning. På 3 af de nye baner er der mulighed for førstemandsklatring. 2 af banerne giver mulighed for forskellige former for varierende udhæng. På 1 af banerne er der mulighed for at klatre en lille smule slap, mens den sidste er "straight up". Hermed er der skabt grobund for mange timers sjove udfordringer. Desuden styrker det klubbens muligheder for afholdelse af klatrekonkurrencer.

Med udviddelsen i foråret 2009 fik klubben et stort ønske opfyldt, da klubben fik tilføjet en buevæg. Buevæggen giver mulighed for en helt ny oplevelse ved førstemandsklatring, men der er dog placeret topankre ca. halvvejs oppe, således at man også kan klatre lidt på topreb. Selve væggen er desuden udstyret med to store makroer, samt en stor drypsten i toppen. Endvidere er der overgang fra 2 af de eksisterende væggen til den nye væg, hvilket giver mulighed for at klatre over på den ny væg fra den gamle væg. Væggen er desuden udstyret med faste hængere.

Foruden den nye buevæg, er den eksisterende væg blevet udbygget med endnu en højvæg. Den nye høj væg er opført til venstre for den gamle væg. Der er på denne væg mulighed for, at kunne øve standplads i forbindelse med vægkurser. Væggen har en hældning på ca. 5 grader. Overgangen mellem den nye væg og den eksisterende, er lavet som Triax væg, hvilket giver en ny dimention til væggen.

Med opførelsen af den nye væg, er der også sket ændringer med traversvæggen. Denne er nu omdannet til et nyt boulderhjørne med en højde på ca. 3,5 - 4 m.

Ribe Klatreklub (28 of 89).jpg


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram